Tag: идеология

Чуждите медии и власт в България – внушения и пропаганда

В този епизод на „Полифония на инакомислието“ водещият Боян Станиславски и неговите събеседници, Божин Трайков и Арто Артинян, обсъждат влиянието на западните политически центрове върху възприятието на реалността в Източна Европа и конкретно в България. Основният акцент пада върху предстоящите парламентарни и европейски избори на 9 юни, като се разглеждат начините, по които западните медии и техните партньори се опитват да въздействат на общественото мнение.