Tag: Полифония на инакомислието

Политическата парализа в България: Има ли надежда за демократични промени?

В този епизод на “Полифония на инакомислието” Боян Станиславски и Божин Трайков обсъждат актуалното политическо състояние в България. Те разглеждат дали има условия за либерално-демократична политика и каква е ролята на обществото в политическите процеси. Чрез сравнения с исторически фигури и анализ на съвременни политически лидери, те търсят отговори на въпроса как може да се постигне по-голяма политическа ангажираност и организиране в страната.

Либералната демокрация – провал или ялов проект?

Разговорът между Боян Станиславски и Божин Трайков се фокусира върху политическата обстановка в България след последните избори. Дискусията е върху това дали проектът за либерална демокрация може да работи в България, както и по-широките исторически и геополитически контексти, които влияят на българската политическа система. Сравняват се американската и българската представителна демокрация, разглежда се влиянието на антикомунизма и се обсъждат икономическите и социалните последствия от прехода на България към капитализъм.