“Революцията е вече само усещане”…

Пиер Паоло Пазолини (1922-1975), велик италиански писател, поет и режисьор, пред гроба на Антонио Грамши