Предсрочни избори: мир или война? (Част втора)

Във втората част на този епизод във връзка с предстоящите избори се спираме на въпроси като що е държавност и съществува ли в сегашното ни положение; емоционалната връзка на българите с Русия, може ли символичната съпротива да прерасне и мобилизира политическа съпротива; промяна на ценностната система и идеали; до какво доведоха опитите за смяна на българските ДНК, култура и история; значението на събиранията на Шипка и Альоша; има ли наистина партии с участие в парламнета, които да се противопоставят на партиите на войната…