НПО-агентурата в Грузия, масови протести в САЩ и скритата история на украниските съвременни „герои”