Политическата парализа в България: Има ли надежда за демократични промени?