Category: Фашизъм

Read More

Да се върнем към историческите свидетелства за “жертвите на комунизма”…

Публикуваме откъс от книгата на Орлин Василев, Въоръжената съпротива срещу фашизма в България (1923-1944), свързан с денят на “почит и признателност към жертвите на комунизма”. Както се казва, коментарите са излишни…

Read More

Престъпление ли е Антифашизмът?

През последните три десетилетия агресивният антикомунистически прочит на близкото минало надделя в Източна Европа, особено в страни тясно свързани с бившия Съветски съюз, като България.

Антикомунистическият прочит на историята е повлиян от втората вълна на исторически ревизионизъм, която се заражда в Европа през 1980-те години.