Category: История

Скандал в Софийския университет — пропукване в либерално-фашисткия антикомунистически блок?

В новия ни епизод разговаряме за скандал развихрил се в учебна институция, която би трябвало да е образец за свобода на академичното слово – Софийски университет “Св. Климент Охридски.”

Read More

Забравена годишнина на забравен епизод от съветската демокрация

Вчера се навършиха 33 години от едно от най-малко известните събития в най-новата история. На 17-ти март 1991 година в СССР беше проведен референдум, в който съветските народи бяха запитани дали желаят съюзът да бъде разтурен или да бъде запазен и подложен на по-нататъшни реформи.

Read More

Траектории на антикомунизма

От падането на Берлинската стена насам идеологическата основа на (нео)либералната транзитология е обяснителен разказ за прехода на страните от Източния блок от тоталитаризъм към демокрация и свободен пазар (винаги използвани като взаимозаменяеми понятия).  Това обяснение предполага, че капиталистическата социално-икономическа система води до политическа демокрация. От поне десетилетие насам обаче, в цяла Европа, не само в източната ѝ част, се наблюдава обратното – нарастваща тенденция към авторитарни форми на управление, съпроводена с разрастване на крайно десни, ксенофобски, крайно националистически, фашистки движения. Това ни учи, че по време на криза капитализмът с пазарния си фундаментализъм се оказва несъвместим с политическата демокрация.

Read More

В превод – След три големи победи – 1815 г., 1945 г. и 1991 г. – губи ли англоезичната империя окончателно?

Не може да се отрече, че англо-американският мироглед/съюз е единственият победител и в трите най-влиятелни революции в съвременната история.

В (епохата маркирана от) Френската антимонархическа революция, либералните и социалдемократическите революции от Първата и Втората световна война, както и съветската социалистическа демократична революция, единственият победител и в трите е англо-американският свят. Този основан на факти исторически анализ е предложен през 1996 г. от италианския историк комунист Доменико Лосурдо и може да бъде намерен на английски език в книгата War and Revolution: Преосмисляне на ХХ век.

Read More

Престъпление ли е Антифашизмът?

През последните три десетилетия агресивният антикомунистически прочит на близкото минало надделя в Източна Европа, особено в страни тясно свързани с бившия Съветски съюз, като България.

Антикомунистическият прочит на историята е повлиян от втората вълна на исторически ревизионизъм, която се заражда в Европа през 1980-те години.

Read More

Жертви на комунизма или фашистки престъпници? За последиците от войната срещу миналото.

През последните тридесет години Паметникът на съветската армия (ПСА) е трън в очите на малка, но добре финансирана и много агресивна част от българското общество. На практика, днешните управляващи се надяват на електорална подкрепа именно от тях – една странна смесица от либерална градска буржоазия, бивша партийна номенклатура, променила идеологическата си посока и трудно прикриващи фашистките си корени реваншисти, обединени от фанатичен антикомунизъм, преродил се в русофобия.

Read More

В ПРЕВОД: Габриел Рокхил За ЦРУ и Демонтажа НА КУЛТУРНАТА ЛЕВИЦА през студената война (и не само):

Интелектуалният труд има много преки политически последици. Идеите в интелектуалния живот са терен на интензивна политическа борба. Френско-американският философ Джереми Рокхил напомня за този факт, като проследява усилията, положени от Централното разузнавателно управление за контролиране […]

Read More

Книга, която трябва да се прочете: Йохан Шапуто “Свободни да се подчиняват”

Историята на нацистките СС изглежда добре проучена. Публикувани са хиляди книги за генеалогията на структурата на елита на германските нацисти, тяхната политика и дейност по време на Втората световна война. Но една нова книга на […]