Category: ЕС

Всичко за фронта, нищо за хората

Системата, която царува от няколко десетилетия и владее абсолютно всички сфери на живота, а именно неолибералният капитализъм, достига апогея на своята мощ. И затова разказът за неговото прогресивно разложение е полезен, тъй като семената на упадъка на системата винаги се крият в моментите на нейната абсолютна хегемония. Въпреки цялата шумотевица около демокрацията, либерализма, правата на човека, които са гръбнакът на системата и се появяват от време на време в медиите, личните свободи и плурализма на светогледите, реалността на Висла показва своето грозно лице, разкривайки лицемерието и дехуманизацията на системата. И, разбира се, лицемерието на управляващия елит, независимо от политическия му цвят.