Скандал в Софийския университет — пропукване в либерално-фашисткия антикомунистически блок?

В новия ни епизод разговаряме за скандал развихрил се в учебна институция, която би трябвало да е образец за свобода на академичното слово – Софийски университет “Св. Климент Охридски.”