Category: Капитализъм

Read More

Траектории на антикомунизма (2)

Американският политолог, Барбара Фолк (2003) проследява началото на антикомунистическия дискурс в Централна и Източна Европа с неуспешните революции в Унгария (1956 г.) и Прага (1968 г.), които са ръководени от членове на комунистическите партии. Именно заради това “голяма част от опозицията срещу авторитарния комунизъм израства и остава ангажирана с левицата“.

Read More

В превод – След три големи победи – 1815 г., 1945 г. и 1991 г. – губи ли англоезичната империя окончателно?

Не може да се отрече, че англо-американският мироглед/съюз е единственият победител и в трите най-влиятелни революции в съвременната история.

В (епохата маркирана от) Френската антимонархическа революция, либералните и социалдемократическите революции от Първата и Втората световна война, както и съветската социалистическа демократична революция, единственият победител и в трите е англо-американският свят. Този основан на факти исторически анализ е предложен през 1996 г. от италианския историк комунист Доменико Лосурдо и може да бъде намерен на английски език в книгата War and Revolution: Преосмисляне на ХХ век.

“Кой e работодателят на Вашия лекар? Все по-често това е фирма за частен капитал.”

Според “Ню Йорк Таймс”, много частни клиники в САЩ, са все повече и повече директна собственост на фирми за частен капитал (private equity firms). Това повдига въпроси от фундаментално значение за медицината като цяло: Дали […]

Read More

Изкуственият интелект е много работа…

Представяме (в частичен превод) интересна статия от TheVerge.com, акцентираща задаващата се трансформация в капиталистическата икономика – дали тази трансформация сочи към отвъд границите на капиталистическата икономика, или просто очертава нова фаза в развитието й – […]